RvT-lid (juridisch profiel)

Solliciteer nu

RvT-lid (juridisch profiel)

Part-time · Hilversum

De VPRO is een creatieve omroepvereniging die media-aanbod verzorgt in de klassieke media en online; van verhalen in de Gids tot podcasts en apps. We zijn een uitvalsbasis voor vrije geluiden in een wereld die wel wat diepgang kan gebruiken. De VPRO is er voor mensen die hun gedachten willen scherpen, geïnspireerd willen worden, buiten hun comfortzone willen treden. Mensen die middenin de wereld staan en ons als hun partner zien in de zoektocht naar nieuwe ervaringen, kennis en inzichten en af en toe een goede grap.

Sinds 2022 vormt de VPRO een samenwerkingsomroep met HUMAN. VPRO en HUMAN zijn zelfstandige omroepverenigingen, met ieder een eigen identiteit, merk en achterban. Beide omroepen ontwikkelen eigen media en activiteiten rondom publiek en marketing. De ondersteunende diensten zoals productie, financiën, ICT, juridische zaken en personeel en organisatie zijn geïntegreerd. VPRO-HUMAN is ondergebracht in een stichting met een bestuur en een Raad van Toezicht (RvT), bestaande uit enkele leden van de raden van toezicht van de VPRO en HUMAN onder voorzitterschap van de voorzitter van de RvT van de VPRO.

Vacature voor een jurist bij de Raad van Toezicht

Gelet op de achtergrond, kennis en competenties van de overige leden van de Raad van Toezicht, is de VPRO op zoek naar een kandidaat met onderstaand profiel:

• Een jurist met, (affiniteit met) bestuursrecht en ervaring met governance vraagstukken.


Wat hebben leden van de Raad van Toezicht in hun mars?

 • Je bent een onafhankelijk en kritisch denker
 • Je hebt toezichthoudende of bestuurlijke ervaring in een profit of non-profit organisatie
 • Je hebt affiniteit met onafhankelijke media en de publieke omroep in het bijzonder
 • Je houdt van strategische vraagstukken en je kunt het bestuur en de collega-leden van de Raad van Toezicht scherp houden met vragen en ideeën
 • Je houdt rekening met de andere betrokkenen binnen de Raad en binnen de VPRO en durft een eigen positie te kiezen. Je bent een teamspeler
 • Je weet wat er in de samenleving speelt en volgt wat er nationaal en in de wereld gebeurt.
 • Je deelt de waarden en ambities van de VPRO en de manier waarop die vertaald worden naar de programma’s
 • Je gebruikt je contacten en netwerk als dat de VPRO helpt, uiteraard in overleg
 • Je bent snel van begrip, zet je kennis en ervaring in en werkt met plezier aan complexe dossiers
 • Je ziet de externe beperkingen, regelgeving en governance die bij een publieke omroep horen als een gegeven, en een uitdaging
 • Je communiceert helder en fungeert graag als klankbord voor het bestuur.


Taken van de Raad van Toezicht VPRO

De VPRO is een vereniging. De Raad houdt toezicht op het bestuur. In de statuten staat beschreven hoe de Raad werkt en besluiten neemt. Daarbij gaat het om toezicht op de naleving van wetten en regels, de algemene gang van zaken, het beheer en beleid, de risico’s en risicobereidheid. De Raad staat het bestuur terzijde, en geeft gevraagd en ongevraagd advies.

De RvT keurt jaarlijks het jaarplan, de jaarbegroting en de jaarrekening met het bestuursverslag goed en eens per vijf jaar het meerjarenbeleidsplan met de meerjarenbegroting. De Raad benoemt het bestuur. Op dit moment bestaat het bestuur uit één bestuurder.


Samenstelling van de Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door en leggen verantwoording af aan de algemene ledenvergadering (ALV). Benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar met een mogelijke verlenging van nog eens vier jaar. De RvT van de VPRO bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden.

De RvT is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en ten opzichte van het bestuur onafhankelijk en kritisch hun taak kunnen uitoefenen. De Raad van Toezicht kent – met inachtneming van de identiteit van de VPRO – een diverse en afgewogen samenstelling ten opzichte van gender, sociaal-culturele achtergrond, leeftijd en maatschappelijke betrokkenheid. De selectie van de kandidaten wordt gedaan door de Verkiezingscommissie.

De raad als geheel beschikt over de volgende kennis en expertise:

 • financiën en accountancy
 • organisatie en management
 • juridisch en governance
 • cultuur/wetenschap/design
 • politiek en bestuur
 • commerciële sector
 • mediasector

Tijdsinvestering en vergoeding

De Raad van Toezicht van de VPRO vergadert vijf keer per jaar met de bestuurder, en voert daarnaast één tot twee keer per jaar intern overleg. De voorzitter heeft regelmatig contact met de bestuurder en voert het jaargesprek met hem/haar. Twee leden van de Raad van Toezicht, waaronder de voorzitter, hebben zitting in de RvT van VPRO-HUMAN. De RvT van VPRO-HUMAN vergadert vier keer per jaar.

Leden van de Raad van Toezicht van de VPRO ontvangen een onkostenvergoeding van € 4.050 per jaar. Voor het lidmaatschap van de RvT van VPRO-HUMAN wordt geen onkostenvergoeding toegekend.

De benoeming van de nieuwe leden door de algemene ledenvergadering is geagendeerd voor de jaarvergadering op zaterdag 25 mei 2024.

De Raad van Toezicht wil de diversiteit van de samenstelling op het gebied van sociaal-culturele achtergrond verbreden.

Reacties (CV en motivatiebrief) gericht aan de voorzitter van de VPRO Verkiezings-commissie, Ruben Maes, ontvangen wij graag uiterlijk vrijdag 29 december 2023. De gesprekken vinden plaats in januari en februari. Solliciteer via onderstaande sollicitatiebutton. Wilt u meer informatie over deze functies, neem dan contact op met de secretaris van de Verkiezingscommissie Marloes Biel, op m.biel@vpro.nl.